ทันกระแสสุขภาพ

โรคที่มากับหน้าฝน

  ในฤดูฝน อากาศเริ่มเย็นลงและมีความชื้นสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศนี้ เป็นสาเหตุทำให้โรคหลายชนิดสามารถแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โรคที่สำคัญที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในฤดูนี้ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคไข้หวัดใหญ่ รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ให...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 15/8/2562
ที่มาของข้อมูล : ผศ.นพ.เมธี ชยะกุลคีรี ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาโรคติดเชื้อฯ Faculty of Medicine Siriraj Hospital คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เข้าชม : 15

สัญญานอันตรายที่แม่ตั้งครรภ์ต้องรีบไปพบแพทย์

อาการแปลก ๆ แบบไหนที่เป็นสัญญาณอันตรายที่คุณแม่มือใหม่ต้องรีบไปพบแพทย์1. อาการเลือดออกมีสาเหตุได้หลายอย่าง เช่น การติดเชื้อในช่องคลอด การติดเชื้อในปากมดลูก การมีภาวะรกเกาะต่ำหรือมีภาวะการเจ็บครรภ์คลอด สิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดภาวะเลือดออกทางช่องคลอดได้สิ...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่และเด็ก
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 9/8/2562
ที่มาของข้อมูล : อ. นพ.วีรภัทร สมชิต สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าชม : 13

แม่ได้รับประโยชน์.......จากการให้นมลูกน้อย

วันนี้ มีข่าวดีมาบอกคุณแม่ทุกท่าน คุณแม่ที่ไม่ได้ทำงานประจำ คุณแม่ที่ทำงานประจำ และคุณแม่ ที่มีกิจการส่วนตัว ก็สามารถให้ลูกดูดนมจากเต้าของตนเองได้ทั้งนั้น การให้นมลูกเป็นการผูกพันระหว่างแม่กับลูก และประหยัด โดยที่คุณแม่ไม่ต้องใช้ขวดนม ไม่ต้องล้างข...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่และเด็ก
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 8/8/2562
ที่มาของข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th/Content/25269-ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.html กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (http://hpe4.anamai.moph.go.th/hpe/bf/composition.php)
เข้าชม : 22

ประโยชน์...นมแม่ต่อลูก

    นมแม่อุดมด้วยสารอาหารที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายของลูก ช่วยในการพัฒนาสมองของทารก ภูมิต้านทานโรคหลายอย่าง และน้ำนมแม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพลูกอีกมากมาย ได้แก่ 1. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับลูก 2. ลดโอกาสเป็นโรคภู...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่และเด็ก
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 8/8/2562
ที่มาของข้อมูล : https://www.thaihealth.or.th/Content/25269-ประโยชน์ของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่.html
เข้าชม : 16

นมแม่มีสารอาหารที่สำคัญสำหรับทารก

นมแม่  เป็นอาหารที่ดีที่สุดสำหรับทารก เพราะนมแม่ส่งผลให้สุขภาพของทารกมีการเจริญเติบโตสมวัย และนมแม่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานโรค ทำให้ลูกแข็งแรงไม่เจ็บป่วยบ่อย องค์การอนามัยโลกและยูนิเซฟให้คำแนะนำว่า นมแม่มีประโยชน์แก่ลูกอย่างมาก ดังนั้น แม่ค...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่และเด็ก
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 8/8/2562
ที่มาของข้อมูล : อาจารย์ ดร. ผกากรอง วนไพศาล ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าชม : 18

กรมอนามัย เตือน สั่งหมูกระทะเดลิเวอรีเสี่ยงได้วัตถุดิบไม่สด ไม่สะอาด กินไปอาจทำให้ท้องร่วง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนที่นิยมสั่งอาหารประเภทหมูกระทะแบบเดลิเวอรีหรือ สั่งทางออนไลน์ หากมีกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะ วัตถุดิบไม่สะอาด ไม่มีคุณภาพ บริโภคเข้าไปเสี่ยง ติดเชื้อระบบทางเดินอาหารได้   การสั่งอาหารแบบเดลิเวอร...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 6/8/2562
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 10 เมษายน 2562
เข้าชม : 25

ระมัดระวังฟ้าผ่า ช่วงฝนตกฟ้าคะนอง หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ต้นไม้สูงใหญ่ และป้ายโฆษณา อาจเกิดอันตรายได้

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  เตือนประชาชนระมัดระวังฟ้าผ่าในช่วงฝนตกฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ต้นไม้สูงใหญ่ หรือป้ายโฆษณา อาจเกิดการหักโค่นหรือหล่นทับ ทำให้ได้รับบาดเจ็บและอาจเสียชีวิตได้  จากรายงานกรมอุตุนิยม...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 6/8/2562
ที่มาของข้อมูล : กองโรคไม่ติดต่อ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ กรมควบคุมโรค
เข้าชม : 24

กรมควบคุมโรค ร่วมกับเครือข่าย รณรงค์ตับอักเสบโลก ชวนคนไทยตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี ระหว่างวันที่ 5-9 ส.ค. 62 นี้ ใน 79 รพ.ทั่วประเทศ

   กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมโรคตับแห่งประเทศไทย และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ แถลงข่าวสัปดาห์รณรงค์ตับอักเสบโลก หวังลดอัตราการติดเชื้อ ลดการป่วยตาย ลดจำนวนผู้ป่วยตับแข็งและมะเร็งตับ ผ่านมาตรการต่างๆอย่างบูรณาการ พร้อม...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 6/8/2562
ที่มาของข้อมูล : กองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ / สำนักสื่อสารความเสี่ยงฯ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562
เข้าชม : 19

กรมอนามัย ชี้ ดื่มเบียร์ขณะตั้งครรภ์เสี่ยงกระทบพัฒนาการ รุนแรงถึงแท้งลูก

   #ANAMAINEWS กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือนหญิงตั้งครรภ์ที่ดื่มเบียร์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เหตุเชื่อว่า ช่วยล้างไขที่หุ้มตัวลูกได้นั้น เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ควรทำ เพราะอาจส่งผลต่อพัฒนาการและรุนแรงจนถึงขั้นแท้งลูกได้แพทย์หญิงพ...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแม่และเด็ก
ความรู้ อสม. : ใช่
วันที่เผยแพร่ : 6/8/2562
ที่มาของข้อมูล : ศูนย์สื่อสารสาธารณะ/ 2 สิงหาคม 2562
เข้าชม : 14

โรคขาดสารไอโอดีน

โรคขาดสารไอโอดีน โรคขาดสารไอโอดีน เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ ในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะทำให้เกิดอาการคอพอก สติปัญญาด้อย และร่างกายเจริญเติบโตช้า ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โรคนี้มีสาเหตุมาจากความบกพร่องของสภาพภูมิประเทศ โดยดินและน...

หน่วยงาน : กองสุขศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มประชาชนทั่วไป
วันที่เผยแพร่ : 21/6/2562
เข้าชม : 128